سامانه استخدام سیویر شرکت اسپرلوس ، مرکز تجارت و توسعه صنایع و معادن اسپرلوس فراخوان استخدام نیرو انسانی در بزرگترین مرکز تامین و استخدام نیرو انسانی spn

مرکز ارزیابی و استخدام

مهلت ثبت نام: 1398/02/30

استخدام سراسری

CVIR

International Employment portal

مرکز استخدام ، گزینش و ارزیابی نیرو انسانی

* ارزیابی داوطلبان مرکز spn به دو صورت از طریق ارسال رزومه و سوابق و از طریق شرکت در ارزیابی سراسری انجام می پذیرد.

* منابع و تاریخ  اعلام نتایج ارزیابی  پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری ظرف مدت 45 روز کاری  اعلام میگردد.

* امکان شرکت در گزینش از طریق ارزیابی سراسری و یا گزینش از طریق ارسال رزومه و یا شرکت در دو یا چند نوع گزینش و ردیف شغلی بطور همزمان برای داوطلبان وجود دارد که در این حالت لازم است برای هر گزینه یکبار بطور کامل ثبت نام انجام پذیرد و کد رهگیری اخذ شود.

فرم ثبت نام

تماس با ما

تهران پاسداران گلستان 14 مرکز توسعه سیویر

Social networks
Email : Info@cvir.ir
Email : Cvir.portal@gmail.com