قوانین و مقررات سامانه

1- پیش از ثبت نام مطالعه قوانین و مقررات سامانه استخدام و ارزیابی سیویر الزامی میباشد .
2- ثبت نام در مرکز اطلاع رسانی ، گزینش و ارزیابی بدون اخذ کدرهگیری پرونده فاقد اعتبار میباشد .
3- اطلاعات خواسته شده در فرم ثبت نام را با دقت و صحیح درج نمایید ( اطلاعات پس از ثبت نام قابل ویرایش نمیباشد ) .
4- درج اطلاعات اشتباه و مغایر در فرم ثبت نام موجب ابطال ثبت نام شده و مسئولیت آن بر عهده متقاضی میباشد.
5- اخذ کلاسه پرونده (کد رهگیری) از سامانه و داشتن شرایط اولیه استخدام ملاک فراخوان داوطلبان خواهد بود.
6- اعتبار ثبت نام از تاریخ ارسال درخواست به مدت ۶۰ روز میباشد لذا داوطلبانی که قبلا در سامانه سیویر ثبت نام کرده اند لازم است در فراخوان های بعدی نسبت به ثبت نام مجدد در سامانه و اخذ کلاسه پرونده اقدام نمایند.
7- با توجه به اینکه کلیه مراحل بعدی با استفاده از کدرهگیری قابل پیگیری میباشد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت فرمایید .
8- ثبت نام در این سامانه هیچگونه حق و حقوقی را برای متقاضیان و همچنین هیچگونه تعهدی اعم از استخدامی و … را برای مرکز سیویر و شرکت ایجاد نمی کند.

9- تعرفه ثبت نام در سامانه ، پس از ثبت نهایی اطلاعات و از طریق درگاه اینترنتی پرداخت میگردد .

تماس با ما

تهران پاسداران گلستان 14 مرکز توسعه سیویر

Social networks
Email : Info@cvir.ir
Email : Cvir.portal@gmail.com