درباره مرکز سامانه سیویر

درباره ما

اسپرلوس یک شرکت سهامی ، چند ملیتی و مادر است که  خدمات مهندسی پایه ، ساخت ، تدارکات و اجرای پروژه های بزرگ و چند نظامه را در تمامی ابعاد و در یک تراز جهانی به کارفرمایان داخل و خارج از کشور ارائه میدهد .
 اندازه و ساختار ماتریسی و تنوع فوق العاده واحد های سازمانی و مراکز ستادی و پروژه های چند نظامه اسپرلوس ، شرایط یگانه ای را برای پرورش و توسعه قابلیت ها و آموزش منابع انسانی فراهم آورده است ، تنوع حوزه فعالیت های این سازمان به منابع انسانی فرصت میدهد خود را به چالش کشیده و این امر منجرو به ایجاد اثرگذاری مثبت بر صنعت ساخت و جامعه بشری شده است.
اکنون خانواده اسپرلوس از هزاران  مرد و زن متعهد و مصمم که اکثریت آنها را نخبگان ، مهندسان ، متخصصان و تکنسین های مجرب در رشته های مختلف میباشند، تشکیل شده است. توسعه نیروی انسانی اسپرلوس طی ۱۰ سال گذشته بطور متوسط سالیانه ده درصد افزایش یافته است.
با توجه به این پتانسیل نامحدود و به منظور ارزیابی ، جذب ، بکارگماری و استخدام نیروی انسانی متخصص و کارآزموده سامانه استخدام سیویر (cvir) راه اندازی و  در دسترس داوطلبان و متقاضیان قرار گرفته است، لذا توجه داشته باشید مراحل مراحل ارزیابی ، ارسال رزومه و اطلاعات بصورت متمرکز و از طریق سامانه استخدام سیویر(cvir) انجام می پذیرد.

تماس با ما

تهران پاسداران گلستان 14 مرکز توسعه سیویر

Social networks
Email : Info@cvir.ir
Email : Cvir.portal@gmail.com