info@cvir.ir
/
امروز : [جمعه] 1398/07/26

درباره مرکز سامانه سیویر

درباره ما

اسپرلوس یک شرکت سهامی ، چند ملیتی و مادر است که  خدمات مهندسی پایه ، ساخت ، تدارکات و اجرای پروژه های بزرگ و چند نظامه را در تمامی ابعاد و در یک تراز جهانی به کارفرمایان داخل و خارج از کشور ارائه میدهد .

 اندازه و ساختار ماتریسی و تنوع فوق العاده واحد های سازمانی و مراکز ستادی و پروژه های چند نظامه اسپرلوس ، شرایط یگانه ای را برای پرورش و توسعه قابلیت ها و آموزش منابع انسانی فراهم آورده است ، تنوع حوزه فعالیت های این سازمان به منابع انسانی فرصت میدهد خود را به چالش کشیده و این امر منجرو به ایجاد اثرگذاری مثبت بر صنعت ساخت و جامعه بشری شده است .

اکنون خانواده اسپرلوس از هزاران  مرد و زن متعهد و مصمم که اکثریت آنها را نخبگان ، مهندسان ، متخصصان و تکنسین های مجرب در رشته های مختلف میباشند، تشکیل شده است. توسعه نیروی انسانی اسپرلوس طی ۱۰ سال گذشته بطور متوسط سالیانه ده درصد افزایش یافته است .

با توجه به این پتانسیل نامحدود و به منظور ارزیابی ، جذب ، بکارگماری و استخدام نیروی انسانی متخصص و کارآزموده سامانه استخدام سیویر (cvir) راه اندازی و  در دسترس داوطلبان و متقاضیان قرار گرفته است، لذا توجه داشته باشید مراحل مراحل ارزیابی ، ارسال رزومه و اطلاعات بصورت متمرکز و از طریق سامانه استخدام سیویر(cvir) انجام می پذیرد .

تماس با ما

Social networks
Email : Info@cvir.ir
Email : Cvir.portal@gmail.com