سامانه استخدام سیویر شرکت اسپرلوس ، مرکز تجارت و توسعه صنایع و معادن اسپرلوس فراخوان استخدام نیرو انسانی در بزرگترین مرکز تامین و استخدام نیرو انسانی spn

سامانه سیویر

مهلت ثبت نام: 1398/02/30

استخدام

CVIR

International Employment portal

سامانه ارزیابی و توسعه نیرو انسانی مرکز SPN

فراخوان سراسری ارزیابی مرحله سی و نهم

آغاز مرحله سی و هفتم ارزیابی و توسعه نیرو انسانی
فراخوان جذب کارآموز
آغاز دوره های آموزشی و مهندسی

سامانه سیویر

مرکز تجارت و توسعه صنایع و معادن شرکت spn

spn یک شرکت سهامی ، چند ملیتی و مادر است که  خدمات مهندسی پایه ، ساخت ، تدارکات و اجرای پروژه های بزرگ و چند نظامه را در تمامی ابعاد و در یک تراز جهانی به کارفرمایان داخل و خارج از کشور ارائه میدهد .

 اندازه و ساختار ماتریسی و تنوع فوق العاده واحد های سازمانی و مراکز ستادی و پروژه های چند نظامه اسپرلوس ، شرایط یگانه ای را برای پرورش و توسعه قابلیت ها و آموزش منابع انسانی فراهم آورده است ، تنوع حوزه فعالیت های این سازمان به منابع انسانی فرصت میدهد خود را به چالش کشیده و این امر منجرو به ایجاد اثرگذاری مثبت بر صنعت ساخت و جامعه بشری شده است.

اکنون خانواده اسپرلوس از هزاران  مرد و زن متعهد و مصمم که اکثریت آنها را نخبگان ، مهندسان ، متخصصان و تکنسین های مجرب در رشته های مختلف میباشند، تشکیل شده است. توسعه نیروی انسانی اسپرلوس طی ۱۰ سال گذشته بطور متوسط سالیانه ده درصد افزایش یافته است .

با توجه به این پتانسیل نامحدود و به منظور ارزیابی ، جذب ، بکارگماری و استخدام نیروی انسانی متخصص و کارآزموده سامانه استخدام سیویر (cvir) راه اندازی و  در دسترس داوطلبان و متقاضیان قرار گرفته است، لذا توجه داشته باشید مراحل مراحل ارزیابی ، ارسال رزومه و اطلاعات بصورت متمرکز و از طریق سامانه استخدام سیویر(cvir) انجام می پذیرد.

سامانه متمرکز استخدام ، ارزیابی ، توسعه ، آموزش و اطلاع رسانی سیویر

توجه داشته باشید این سامانه مرکز کاریابی نمی باشد و فراخوان ها صرفا به منظوراطلاع رسانی، ارزیابی، تامین، استخدام نیرو انسانی مورد نیاز شرکت و سازمانهای داخلی و خارجی میباشد.

کلیه مراحل ثبت نام، اعلام آمادگی و ارسال رزومه، ارزیابی و استخدام از طریق سامانه سیویر انجام می پذیرد.

استانهای تحت پوشش در مرحله سی و نهم

تهران،اصفهان،اهواز،فارس،کرمانشاه،هرمزگان،چهارمحال بختاری

سامانه استخدام سیویر شرکت اسپرلوس ، مرکز تجارت و توسعه صنایع و معادن اسپرلوس فراخوان استخدام نیرو انسانی در بزرگترین مرکز تامین و استخدام نیرو انسانی spn

تماس با ما

تهران پاسداران گلستان 14 مرکز توسعه سیویر

Social networks
Email : Info@cvir.ir
Email : Cvir.portal@gmail.com